OSTATNIE DNI PROMOCJI HILDING DO 30.09

100%20dni%20na%20wymiane%20materaca%20Kr

 

WAŻNE: Tylko sklepy SYPIALNIOLAND.PL jako jedyne w Polsce, oferują wymianę materacy producentów Hilding, Bedding, Curem, Perdormire oraz M&K FOAM Koło

 

 

Regulamin 100 dni na wymianę̨ materaca zakupionego w SYPIALNIOLAND.PL

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie materace do łóżek zakupionych w SYPIALNIOLAND.PL podlegają̨ wymianie w ciągu 100 dni od daty zakupu lub daty dostawy towaru w przypadku sprzedaży na odległość́ niezależnie od formy zakupu (sklep stacjonarny SYPIALNIOLAND.PL, sprzedaż̇ na odległość́). Możliwość wymiany dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych – detalicznych, nie obejmuje zakupu na firmę.

 

2. Klient może wymienić materac w Dziale Obsługi Klienta w sklepie stacjonarnym SYPIALNIOLAND.PL. Dokonując wymiany materaca Klient zobowiązany jest okazać: oryginał paragonu lub fakturę̨ VAT (w formie elektronicznej lub papierowej) Klient jest zobowiązany do dostarczenia materaca do sklepu na koszt własny. 

 

3. Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją̨ na przeszkodzie dochodzeniu przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. uprawnień́ na podstawie

(a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

(b) gwarancji – w zakresie towarów objętych gwarancją jakości oraz (c) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość́ na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Podstawą do ewentualnych reklamacji jest dowód zakupu.

 

4. Klient, który zawarł umowę̨ na odległość́, może w terminie 14 dni od niej odstąpić́ bez podawania przyczyny na podstawie Regulaminu świadczenia usług na odległość́, dostępnego na stronie https://sypialnioland.pl/zwroty.

 

II. Warunki wymiany materaca

 

1. SYPIALNIOLAND.PL wymieni materac na nowy tego samego modelu lub inny, wyłącznie w tym samym rozmiarze na model   w takiej samej cenie lub droższy, wskazany przez Klienta w sytuacji gdy, był testowany (używany) przez Klienta zgodnie z jego przeznaczeniem. Materac podlegający wymianie nie może nosić śladów zabrudzeń, wgnieceń, śladów prania, rozdarć, nacięć,    a także uszkodzeń mechanicznych – oceny dokonuje pracownik Sypialnioland.pl, który jest decyzyjny w sprawie przyjęcia materaca do wymiany.

 

2. Wymianie podlegają wyłącznie materace w standardowych rozmiarach (90x200, 140x200, 160x200 oraz 180x200)

 

3. W przypadku, kiedy cena nowego wybranego przez Klienta materaca jest wyższa od ceny wymienianego materaca, Klient zobowiązany jest dopłacić́ różnicę w cenie w kasie sklepu SYPIALNIOLAND.PL. W przypadku wymiany na model tańszy, różnica w cenie nie jest zwracana. 

 

3. SYPIALNIOLAND.PL nie ma obowiązku wymiany materaca, który nie spełnia warunków wymiany określonych w pkt.II.1 powyżej. 

 

4. Wymianie nie podlegają̨ materace zakupione z ekspozycji. 

 

5. Materace podlegają̨ wymianie tylko jeden raz w ciągu 100 dni od daty zakupu lub daty dostawy towaru w przypadku sprzedaży na odległość́.

 

III. Informacje ogólne na temat korzystania z materacy SYPIALNIOLAND.PL 

1.  Nasze ciało potrzebuje około miesiąca (od czterech do sześciu tygodni), aby przyzwyczaić́ się̨ do nowego materaca. Dlatego też nie należy podejmować́ decyzji o wymianie materaca pochopnie. 

2. Zrolowane materace potrzebują̨ około 72 godziny na odzyskanie swojej sprężystości oraz rozmiaru i kształtu. Można z nich korzystać́ już̇ od pierwszego dnia po ich rozpakowaniu.

3. Wszystkie nowe materiały mają swój specyficzny zapach, który z czasem znika.

4. Wietrzenie pomieszczenia pomaga szybciej wyeliminować́ ten zapach. 

5. By przedłużyć́ okres użytkowania materaca oraz ochronić́ go przed zabrudzeniami, kurzem i roztoczami należy stosować́ ochraniacze SYPIALNIOLAND.PL. Jest to produkt, który można prać w pralce. 
6. Należy zawsze przestrzegać́ zaleceń́ dotyczących montażu, instalacji i pielęgnacji produktu.

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Treść́ niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie SYPIALNIOLAND.PL.

 

2. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta nabyte przed wejściem w życie Regulaminu. Warunki Regulaminu zostaną̨ udostępnione na stronie SYPIALNIOLAND.PL oraz w sklepach stacjonarnych SYPIALNIOLAND.PL.

 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 stycznia 2019 r. 

 


Top

Wirtualny Spacer

Zaoszczędź czas i przespaceruj się po naszym sklepie online!

Sypialnioland.pl